Activiteiten

Bannebuikloop

Ieder jaar houden we een sponsorloop, de "Bannebuikloop". De kinderen rennen voor een goed doel rondjes om de school of om de sloot. De ene keer is het goede doel de school zelf. Dan kopen we bijvoorbeeld speelgoed voor op het plein. De andere keer is het goede doel iets voor andere mensen, zoals een weeshuis. In overleg met het goede doel wordt het geld dan besteed.

Bibliotheek

Lezen vinden wij belangrijk op de Driemasters. We hebben op school een bibliotheek voor de onderbouw en voor de midden- en bovenbouw. In de onderbouw mogen de kinderen om de week hun boek ruilen en worden deze voorgelezen in de klas. Hiervoor vragen we de hulp van ouders zodat de kinderen in kleine groepjes voorgelezen kunnen worden. De kinderen uit de midden- en bovenbouw beginnen de dag met een kwartier lezen. Ze krijgen één keer in de week de gelegenheid om hun boek te ruilen in de schoolbibliotheek. Daarnaast brengen de meeste groepen één keer per jaar een bezoek aan de openbare bibliotheek Amsterdam.

Bladelkamp en schoolreis

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan op schoolreis. De bestemmingen zijn afhankelijk van de jaargroep en kunnen wisselen per jaar. Vanaf groep 7 gaan de kinderen drie dagen op kamp naar Bladel.

Ouder-kindsportdag

Tijdens deze sportdag, strijden kinderen tegen hun ouders om te zien wie het sportiefst is.

Sportdagen

Alle kinderen van de Driemaster hebben één keer per jaar een sportdag. De groepen 4 t/m 8 gaan naar de sportvelden. Voor de kinderen van groep 1,2 en 3 wordt de sportdag op school georganiseerd door de leerlingen van groep 8 in samenwerking met de groepsleerkrachten en de vakleerkracht. Groep 8 doet jaarlijkse mee met de olympische dag op sportpark Ookmeer.

Feestdagen

Sinterklaas

Natuurlijk brengt Sinterklaas ook ieder jaar een bezoek aan onze school.

Kerst

De kinderen van groep 1 en 2 voeren in de gymzaal een kerstspel op. Bij deze uitvoering zijn de ouders van harte welkom.De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben eerst een gezamenlijke kerstviering in de zitkuil. Daarna volgt het kerstdiner in de groepen. Alle kinderen maken iets voor dit diner. We sluiten de avond af samen met de kinderen en de ouders op het schoolplein. Hier zingen we met elkaar rond een vuurkorf een aantal kerstliederen.

Pasen

Tijdens de paasviering komen we met de kinderen samen in de zitkuil. Vervolgens eten de kinderen in de klas een paasmaaltijd.