De school

De Driemaster ligt vlakbij het Boven-IJ Ziekenhuis, verscholen in het groen. De school heeft ongeveer 360 leerlingen verdeeld over 15 groepen. Verder is er een Voorschool met vier groepen aan de school verbonden. De naam van de school hebben we niet zomaar gekozen. De drie masten staan voor: de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Door een hechte samenwerking van deze drie groepen geven we gestalte aan goed onderwijs in een veilige en warme omgeving.

Onze missie is: Wij bereiden onze leerlingen voor om zelfstandig, sociaal, zelfverzekerd en met een passende hoeveelheid kennis te participeren in de samenleving van de 21e eeuw.

Onze school profileert zich, naast de verzorging van goed onderwijs, met het aanbieden van Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO). Wij hebben gekozen voor het Engels, dat vanaf groep 1 wordt aangeboden. We benutten op deze manier de taalgevoeligheid van jonge kinderen. Het leren van meerdere talen stimuleert de algemene taalontwikkeling en het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs.
Bovendien bevordert het op termijn het internationaal bewustzijn en de internationale samenwerking.

Daarnaast zijn wij een Kanjerschool. Dit houdt in dat al onze leerkrachten gecertificeerde Kanjertrainers voor de basisschool zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen zich niet alleen op cognitief vlak optimaal ontwikkelen, maar dat ze op sociaal gebied dezelfde kansen krijgen. De Kanjertraining helpt ons daarbij. Hierin worden kinderen verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen gedrag. Dit met door de hele school dezelfde regels en afspraken. 

 

Actueel 

Vanaf 4 januari 2016 continurooster!
klik hier voor de gewijzigde tijden en kijk onder schooltijden ! 

Downloadpagina Oudertevredenheidspeiling
Downloadpagina van de Boegspriet.

Informatie over BSO nova zembla  

Team

Team

Foto's

Bezoek bieb gr 1/2c
Thema de boerderij gr 1/2c
Circus Kristal
Avondvierdaagse
Schoolreisje groep 6
Kinderboerderij en paasviering
Ouder- kindsportdag

Kerst onderbouw 
Kerstviering dinsdag
Sinterklaas
Bladel groep 7/8b
Bladel groep 7c
Dauwtrappen foto's
Atletiek foto's

Alle foto’s die op onze website geplaatst worden zijn eigendom van “De Driemaster”. Buitenstaanders mogen alleen met schriftelijke toestemming van de directie deze foto’s gebruiken.

Activiteiten


08-07 Afscheidsavond groep 8
11-07 Schoonmaakavond
13-07 Laatste schooldag
14-7 t/m 28-8 Zomervakantie
29-8 Eerste schooldag
 

 


 

Activiteiten ouderkamer

Maandagenda mei